Eindopracht cursist in vakblad Nursing “Intertrigo (smelten) voorkomen en behandelen”

Één van onze cursisten van de opleiding tot Gespecialiseerd Verpleegkundige Dermatologie heeft een publicatie gehad in tijdschrift Nursing naar aanleiding van het schrijven van haar eindopdracht bij onze opleiding. 

“Zweet, vocht, warmte: de zomer zorgt voor een goede voedingsbodem voor het ontwikkelen van intertrigo. Dermatologieverpleegkundige Ingeborg Van Dooren deed er onderzoek naar en ontwikkelde een handige beslisboom.”

Lees hier het artikel en hier kun je de poster met de beslisboom intertrigo vinden.