Dermatologie Eerstelijnszorg

Inleiding
Binnen de huisartsenpraktijk maar ook als verpleegkundigen in de wijk ziet u patiënten met huidaandoeningen. Patiënten stellen veel vragen over huiduitslag en vlekjes op de huid. De snelle ontwikkelingen in de huidzorg zijn, zonder aanvullende opleiding moeilijk te volgen. Nieuwe behandelingsmogelijkheden hebben rechtstreeks gevolgen voor de beroepsinhoud van de praktijkondersteuner, doktersassistent en verpleegkundigen. Naast de arts speelt u een belangrijke rol in de voorlichting. Een adequate en eenduidige voorlichting is belangrijk. In deze scholing komen vaardigheden aan de orde zoals:

– observatie van de huid
– wratten behandeling
– wondbehandeling
– zwachteltechnieken
– adviezen bij huidproblemen

Er wordt met reële casuïstieken gewerkt die in de huisartsenpraktijk en in de wijkzorg veel voorkomen. Naast docentafhankelijke onderdelen zijn er ook praktijkopdrachten die de deelnemer op de eigen werkplek kan uitvoeren om zo een groter leerrendement voor zijn/haar
praktijk te bewerkstelligen.

KLIK HIER OM JE IN TE SCHRIJVEN

 

Accreditatie
Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden (V&V) en  NVvPO heeft deze opleiding geaccrediteerd met 12 punten. 

Doel
Het doel van deze opleiding is om jou te bekwamen op het gebied van de dermatologische zorgverlening.

Doelgroep
Praktijkondersteuners van huisartspraktijk en verpleegkundigen in de wijk.

Organisatie en opzet
De opleiding wordt modulair aangeboden. Het onderwijs wordt verzorgd door dermatologen en andere deskundigen.

Duur en locatie
De opleiding wordt aangeboden in Nieuwegein en duurt 2 lesdagen (of 4 lesavonden). Lesdagen zijn van 09.30 tot 17.00 uur, mits anders vermeld.

Data 
Nieuwegein google-maps-icon-xsmall: 26 september en 3 oktober 2018 van 09.30 tot 16.30 uur

Kosten
De deelnamekosten bedragen voor opleiding modulen 1 t/m 4 € 495,- btw-vrij inclusief onderwijsmateriaal, koffie en thee.

Toetsing
De opleiding wordt afgesloten met een digitaal examen. Als het examen voldoende is gemaakt ontvangt de student een geaccrediteerd certificaat.

Inhoud
De opleiding bestaat uit vier modulen.

Module 1: Inleiding huid en huidaandoeningen
Module 2: Huidinfecties en huidkanker
Module 3: Eczeem en allergie, psoriasis en acne
Module 4: Flebologie, wondbehandeling en zwachteltechnieken

Certificaat
Alle modulen (1 t/m 4) moeten gevolgd worden, de toets in de e-learning moet voldoende beoordeeld zijn om in aanmerking te komen voor het certificaat.

Gemiddeld is deze opleiding beoordeeld met een 8.0. Cursisten geven aan dat de opleiding van toegevoegde waarde is voor hun praktijk. Huidaandoeningen kunnen ze nu sneller signaleren en ze kunnen beter advies geven aan hun patiënten. Daarnaast kunnen ze professioneler communiceren met de artsen.

Verder studeren
Na afronding van deze opleiding is het mogelijk om deel te nemen aan onze vervolgopleiding polikliniek dermatologie. Hierna kunnen dan ook de masterclasses polikliniek dermatologie worden gevolgd.

Vragen?
Klik hier…

KLIK HIER OM JE IN TE SCHRIJVEN