Post HBO modules Dermatologie voor Podotherapeuten

Inleiding
Het is van groot belang dat podotherapeuten goed worden opgeleid voor hun werk als deskundig professional in samenwerking met huisartsen en dermatologen. De ontwikkelingen binnen het vakgebied van de dermatologie gaan heel snel. Het doel van deze modules is verdieping in kennis om als professional op de hoogte te zijn van de nieuwste inzichten en ontwikkelingen.

KLIK HIER OM JE IN TE SCHRIJVEN

Modules
1 Signaleren van huidkanker
4 Lymfoedeem, lipoedeem, veneuze pathologie en wondbehandeling

Alle modules worden afgesloten met een digitaal examen. Als het examen voldoende is gemaakt ontvangt de student een geaccrediteerd certificaat.

MODULE SIGNALEREN VAN HUIDKANKER
Een goede kijk op plekjes en vlekjes

Huidkanker is de afgelopen decennia enorm toegenomen. Elke podotherapeut ziet regelmatig patiënten met huidkanker of voorstadia daarvan.Vroegtijdige herkenning en behandeling leidt vaak tot genezing.Vooral het vroegtijdig herkennen van het melanoom kan levensreddend zijn. Het is dus van groot belang om de beginstadia van deze laesies goed te herkennen en te kunnen onderscheiden van de benigne vormen. Bij het herkennen van een verdachte plek of vlek is het belangrijk om door te verwijzen naar de arts.

In deze module komen de diverse benigne en maligne ‘plekjes en vlekjes’ en hun risicofactoren aan bod.We gaan in op de vraagstelling ten behoeve van de anamnese. Ook de lastmeter zal aan de orde komen als een instrument dat inzicht geeft in de last die de patiënt ervaart. Het maken van goede foto’s is een belangrijk onderdeel bij het volgen van het verloop van ‘plekjes en vlekjes’. In deze module komt dit onderdeel ook aan de orde.

MODULE LYMFOEDEEM, LIPOEDEEM, VENEUZE PATHOLOGIE EN WONDBEHANDELING
Coach de patiënt naar meer zelfmanagement

Als podotherapeut komt u regelmatig in contact met patiënten met diverse vormen van oedeem. Sterker nog: er zal nauwelijks een werkdag voorbij gaan zonder dat de diagnose oedeem wordt gesteld. Patiënten vragen u het hemd van het lijf en u wilt hen natuurlijk op professionele wijze antwoord geven. Maar: is uw kennis nog up to date? Bent u op de hoogte van de nieuwste NVDV-richtlijnen van lymf- en lipoedeem en veneuze pathologie? Hoe kunnen patiënten worden gemotiveerd tot zelfmanagement in relatie tot hun ziekteproces? Hoe ver gaat uw kennis over wonden en wondbehandeling?

In deze modules, die gegeven wordt volgens de laatste NVDV-richtlijnen gaan we in op de laatste ontwikkelingen. Er wordt ingegaan op de overige behandelingsmodaliteiten die er zijn. Tot slot wordt er een praktijkles wondbehandeling en ambulante compressietherapie gegeven, waarin als check-up gebruik wordt gemaakt van een drukmeter.

Mandy over de Module Signaleren van huidkanker:
“Zeer leerzame training van hoog niveau. Gegeven door een zeer enthousiaste en kundige dermatoloog. Het huiswerk voor de bijeenkomst was pittig van stof, maar niet teveel. Ik ga zeker de andere trainingen volgen.”

Module Signaleren van huidkanker ook te volgen op Curaçao
Het is ook mogelijk om de module Signaleren van huidkanker te volgen op Curaçao! Meer informatie over deze studiereis vindt u op deze pagina.

De opleidingen van U-Consultancy zijn geaccrediteerd door
Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO)
Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO)
Stichting Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici StADAP

Modules geaccrediteerd door StADAP
Signaleren van huidkanker: NVvP  11 punten
Lymfoedeem, lipoedeem, veneuze pathologie en wondbehandeling: NVvP 11 punten

Toetsing
Alle modules worden afgesloten met een digitaal examen.
Als het examen voldoende is gemaakt ontvangt de student een bewijs van deelname

Data
Nieuwegein google-maps-icon-xsmall: Post HBO Module: Signaleren van huidkanker:

–  Donderdag 24 september 2020 (9.30 – 16.30 uur)

Nieuwegein google-maps-icon-xsmall: Post HBO Module: Lymfoedeem, lipoedeem, veneuze pathologie en wondbehandeling: 
– Dinsdag 3 december 2019 (9.30 – 16.30 uur)

– Donderdag 10 december 2020 (9.30 – 16.30 uur)

Curaçao:  Post HBO Module: Signaleren van huidkanker:
– Donderdag 16 januari 2020

Meer weten over de studiereis? Kijk hier!

Kosten
De deelnamekosten bedragen per module € 325,- btw-vrij, inclusief onderwijsmateriaal, koffie, thee en lunch.

Vragen?
Klik hier…

KLIK HIER OM JE IN TE SCHRIJVEN