Accreditaties U-Consultancy

Zowel U-Consultancy als bedrijf als meerdere opleidingen van U-Consultancy worden geaccrediteerd door verschillende organisaties. Hieronder kunt u de organisaties vinden waar U-Consultancy als bedrijf door geaccrediteerd is. Als u meer wilt weten over de geaccrediteerde opleidingen, kunt u terecht bij de diverse opleidingspagina’s.

Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO)

U-Consultancy is geaccrediteerd door de NRTO en voldoet daarmee aan de kwaliteitseisen van het NRTO-keurmerk. NRTO is de branchevereniging voor trainers en opleiders, heeft voor de leden een keurmerk ontwikkeld om Kwaliteit en professionaliteit in de opleidingsmarkt transparant te maken. Met het NRTO-keurmerk toon je in de opleidingsmarkt aan dat je aan hoge kwaliteitseisen voldoet en hierop getoetst bent door een externe certificerende instelling. 

De branchevereniging voor trainen & opleiden

Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO)

U-Consultancy is een geregistreerde onderwijsinstelling bij het CRKBO. Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs bestaat uit een Register Instellingen en een Register Docenten. In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. In het Register Docenten staan zelfstandig werkende docenten ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Docenten.

CRKBO Geregistreerde Instelling

KMO-Portefeuille (BE-deelnemers)

U-Consultancy is dienstverlener voor de KMO-Portefeuille. De KMO-portefeuille is een subsidiemaatregel van de Vlaamse overheid voor KMO’s. KMO’s kunnen deze subsidie gebruiken voor het bekostigen van opleidingen. De opleiding die u hiermee betaalt, moet gericht zijn op het verbeteren van het huidige of toekomstige functioneren van je onderneming. De dienstverstrekker moet erkend zijn door de overheid.

Meer informatie over de KMO-portefeuille kunt u hier te vinden.


College Zorg Opleidingen (CZO)

Het theoretische deel van de wondopleiding die U-Consultancy aanbiedt, is CZO-erkend. Het CZO houdt toezicht op de kwaliteit van zorgopleidingen.
Het CZO toetst en accrediteert zorgopleidingen om de kwaliteit ervan te behouden en waar mogelijk te verbeteren. De landelijke erkenning van zorgopleidingen geeft zowel patiënten, professionals als werkgevers het vertrouwen dat professionele zorg gewaarborgd is.


Stichting Nederlands Register voor Opleidingen (SNRO)

De opleiding Medisch schoonheidsspecialist is vanaf maart 2018 is geaccrediteerd door de SNRO en geregistreerd als HBO-conform geaccrediteerde opleiding. Stichting Nederlands Register voor Opleidingen (SNRO) is een onafhankelijk instituut voor kwaliteitsborging van (beroeps)opleidingen in het particulier onderwijs, met een ruime ervaring in de integrale en complementaire gezondheidszorg. Het SNRO-keurmerk staat voor een herkenbare kwaliteitsgarantie. Een SNRO-accreditatie geeft studenten, beroepsverenigingen en verzekeraars zekerheid over de kwaliteit en het niveau van onze opleidingen