Accreditatie U-Consultancy

U-Consultancy is geaccrediteerd door:

 

De branchevereniging voor trainen & opleiden

De branchevereniging voor training & opleiding

De NRTO, de branchevereniging voor trainers en opleiders, heeft voor de leden een keurmerk ontwikkeld om Kwaliteit en professionaliteit in de opleidingsmarkt transparant te maken. Met het NRTO-keurmerk toon je in de opleidingsmarkt aan dat je aan hoge kwaliteitseisen voldoet en hierop getoetst bent door een externe certificerende instelling. Een aanbieder met het NRTO-keurmerk is transparant over producten en diensten, biedt adequate dienstverlening, kent een professionele omgang met klanten, heeft deskundig personeel en meet de klanttevredenheid.

Extra informatie over de accreditatie van de NRTO kunt u hier vinden.

Zie de folder voor meer informatie.

 

CRKBO Geregistreerde Instelling

CRKBO Geregistreerde Instelling

Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs bestaat uit een Register Instellingen en een Register Docenten. In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. In het Register Docenten staan zelfstandig werkende docenten ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Docenten.

 

Opleiding Medisch Schoonheidsspecialist hbo-conform geaccrediteerd

De opleiding Medisch schoonheidsspecialist is vanaf maart 2018 is geaccrediteerd door de SNRO en geregistreerd als hbo-conform geaccrediteerde opleiding. Stichting Nederlands Register voor Opleidingen (SNRO) is een onafhankelijk instituut voor kwaliteitsborging van (beroeps)opleidingen in het particulier onderwijs, met een ruime ervaring in de integrale en complementaire gezondheidszorg. Het SNRO-keurmerk staat voor een herkenbare kwaliteitsgarantie. Een SNRO-accreditatie geeft studenten, beroepsverenigingen en verzekeraars zekerheid over de kwaliteit en het niveau van onze opleidingen

 

.

Dienstverlener voor de KMO-Portefeuille

De KMO-portefeuille is een subsidiemaatregel van de Vlaamse overheid voor KMO’s. KMO’s kunnen deze subsidie gebruiken voor het bekostigen van opleidingen. De opleiding die je hiermee betaalt, moet gericht zijn op het verbeteren van het huidige of toekomstige functioneren van je onderneming. De dienstverstrekker moet erkend zijn door de overheid.