Gespecialiseerd Verpleegkundige Dermatologie

Inleiding

tube

Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV) acht het van groot belang dat verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en physician assistants goed worden opgeleid voor hun werk als deskundig professional binnen de klinische en poliklinische afdelingen in de dermatologische praktijk. Maar ook in de eerstelijnszorg en in verpleegtehuizen is dermatologische kennis enorm belangrijk. Het doel van deze opleiding op HBO-niveau is de verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en physician assistants goed op te leiden om geleerde kennis direct toe te passen in de praktijk. Deze opleiding gaat in op de nieuwste ontwikkelingen met betrekking tot het vakgebied dermatologie en gaat daarbij ook uitgebreid in op de kennis en vaardigheden die nodig zijn bij het uitvoeren van de verpleegkundige spreekuren.

Structuur & inhoud
De opleiding bestaat uit 14 modules in 13 lesdagen.
Deze modules worden aangeboden in blokken van 6 x 2 lesdagen met tot slot een toetsings- en diplomeringsdag.
Van de studenten wordt verwacht dat zij aan het eind van de opleiding een eindopdracht uitwerken, gericht op de dermatologische praktijk.
De duur van de opleiding is 12 maanden.


Benieuwd wat onze cursisten van de opleiding  vinden? Lees hier twee korte interviews!

Interviews gespecialiseerd verpleegkundige dermatologie


Gespecialiseerd verpleegkundige dermatologie Marjolein in vakblad Huidzicht


Bent u benieuwd waar een Gespecialiseerd verpleegkundige dermatologie zich zoal mee bezig houdt? Lees dan dit artikel van Marjolein in Huidzicht, ook zij heeft bij ons de opleiding gedaan!
* u kunt op het artikel klikken om deze uit te vergroten


U-Consultancy in Nederlands Tijdschrift voor Dermatologie & Venereologie (vakblad voor dermatologen)

De nieuwe opleiding op HBO-niveau Gespecialiseerd Verpleegkundige Dermatologie geeft verpleegkundigen de mogelijkheid zich te bekwamen in de dermatologie. De opleiding is ontwikkeld
door U-Consultancy in samenwerking met dermatologen… Lees verder:


Artikel in Nederlands Tijdschrift
voor Dermatologie & Venereologie

De opleiding duurt bij elkaar twaalf maanden. Een deel gaat via e-learning en thuisstudie; voor een ander deel verzorgen ervaren dermatologen de lessen op de locatie van de onderwijsinstelling. Ook loopt de cursist stage. In totaal zijn er veertien modules.
De eerste module bevat dertien basisonderdelen. Deze onderdelen bereiden de verpleegkundige voor op het werken in een multidisciplinair team en op het zelfstandig uitvoeren van bepaalde taken. Uit onderzoek blijkt dat patiënten behoefte hebben aan extra informatie en ondersteuning bij een behandeling. Verpleegkundigen kunnen in die behoefte voorzien. Door de brede opzet kan een verpleegkundige na de opleiding op elke polikliniek of kliniek dermatologie in Nederland worden ingezet. Sommige verpleegkundigen zullen dan vooral het zwachtelwerk doen; anderen ondersteunen uiteindelijk mogelijk bij operaties of nemen zelfstandig biopten af.”


MODULE 1
Expertise gebied gespecialiseerd verpleegkundige dermatologie
Casemanagement
Verpleegkundige spreekuren
Verpleegtechnische vaardigheden
Evidence Based Practice (EBP)
Zelfmanagement
Multidisciplinair werken
Preventie en signalering
Dossiervoering
Teledermatologie
Chronische zorg
Zorginnovaties, transmurale zorg
Klinisch redeneren
Farmacotherapie


MODULES 2 t/m 14
2 Dermatologie, de basis en diagnostiek
3 Eczemateuze dermatosen
4 Naevi, benigne en premaligne huidaandoeningen
5 Maligne huidaandoeningen
6 Psoriasis en psoriasiforme dermatosen
7 Infecties van de huid en acneïforme dermatosen
8 Wonden en littekens en cosmetische dermatologie
9 Ulcus cruris en vaatproblemen
10 Parasitaire infecties, importdermatosen SOA en anogenitale afwijkingen
11 Psychodermatologie
12 Haren, nagels, zweetklieren en pigmentstoornissen
13 Bindweefselziekten, bulleuze dermatosen, huidafwijkingen met een vasculaire component
14 Dermatologie van de (nabije) toekomst


Toetsing
Alle modules worden afgesloten met een examen en portfolio-opdrachten via e-learning. Op de laatste dag worden een aantal verpleegtechnische vaardigheden getoetst en presenteert de student zijn/haar eindopdracht aan de examencommissie en de medestudenten.

Data  en locatie 
De data voor de opleiding die zal beginnen in oktober 2024 (13 lesdagen):
Nieuwegein google-maps-icon-xsmall
– 16 en 17 oktober, 13 en 14 november, 11 en 12 december 2024, 8 en 9 januari, 12 en 13 maart, 7 en 8 mei en 11 juni 2025


Diplomering en erkennning
Als de studieopdrachten, het examen, het portfolio en de eindopdracht voldoende zijn beoordeeld, ontvangt de student het geaccrediteerde diploma ‘Gespecialiseerd Verpleegkundige Dermatologie’ tijdens een feestelijke afsluiting.

Studiebelasting
De opleiding duurt 12 maanden. Het programma omvat ca. 550 studiebelastingsuren (SBU).
– 90 contacturen, verdeeld over 13 lesdagen
– minimaal 16 stage-uren in eigen of andere instelling
– 350 uren zelfstudie, deels via e-learning
– 50 uren uitwerking portfolio
– 50 uren voor de eindopdracht (waarvan het meeste in de werksituatie kan worden gedaan).

De student dient rekening te houden met een studiebelasting van ongeveer 8 uur per week buiten de werk- en contacturen.Van de werkgever wordt verwacht dat deze de student de gelegenheid zal geven tijdens dit jaar veel in de praktijk te kunnen leren en onderzoek te kunnen doen voor de eindopdracht.

Stage
Verder wordt verwacht dat de werkgever de student de gelegenheid geeft om minimaal 4 dagdelen of 2 hele dagen stage te lopen in eigen of andere instelling.

Accreditatie

Deze opleiding van U-Consultancy is geaccrediteerd met 78 punten door het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden (V&V) en Register Zorgprofessionals voor de domeinen:
Dermatologie
Praktijkverpleegkunde

Wijkverpleegkunde

Deze opleiding van U-Consultancy is geaccrediteerd met 78 punten door het Verpleegkundig Specialisten Register (VSR) voor de domeinen:
Acute zorg bij somatische aandoeningen
Chronische zorg bij somatische aandoeningen
Intensieve zorg bij somatische aandoeningen
Preventieve zorg bij somatische aandoeningen
Geestelijke gezondheidszorg
Accreditatie bij de Nederlandse Associatie Physician Assistants (NAPA) kan worden aangevraagd.

Kosten
De deelnamekosten bedragen voor deze opleiding (modulen 1 t/m 14)  € 3.795,- btw-vrij, inclusief onderwijsmateriaal*, toegang tot e-learning, koffie, thee en lunch.

*Boeken zijn voor eigen kosten, onderwijsmateriaal valt onder de modules.

Toelatingseisen
Diploma Verpleegkundige 
Diploma Verpleegkundig Specialist 
Diploma Physician Assistant 
Minimaal 24 uur per week werkzaam binnen de zorg

Eindopdracht cursist in tijdschrift Nursing! 
Éen van onze cursisten van de opleiding tot Gespecialiseerd Verpleegkundige Dermatologie heeft een publicatie gehad in tijdschrift Nursing naar aanleiding van het schrijven van haar eindopdracht bij onze opleiding.

“Zweet, vocht, warmte: de zomer zorgt voor een goede voedingsbodem voor het ontwikkelen van intertrigo. Dermatologieverpleegkundige Ingeborg Van Dooren deed er onderzoek naar en ontwikkelde een handige beslisboom.”

Lees hier het artikel en hier kun je de poster met de beslisboom intertrigo vinden.

Reviews cursisten:
Mirjam Dokter (ziekenhuis Tergooi Hilversum): “De opleidingsdagen bij U-Consultancy zijn intensief, maar ontzettend leerzaam. De lesmodules worden van tevoren opgestuurd of meegegeven. Deze zijn overzichtelijk, met zorg opgesteld en sluiten nauw aan bij het boek. Er is goede begeleiding bij de eindopdracht en het is leuk en leerzaam om dit onderzoek te doen. Kortom ik ben op de helft van deze opleiding en ik zou hem aan iedereen aanraden!”

Marjet Niessink (ziekenhuis Tergooi Hilversum): “Deze opleiding geeft de verdieping aan mijn werk op de polikliniek dermatologie waar ik naar op zoek was. Gelijkgestemde cursisten, opleiders die hun ervaring doorgeven, uitwisseling van ervaring, nieuwe impulsen en ideeën; ik ben blij dat ik voor deze opleiding heb gekozen.”

U-Consultancy heeft al verpleegkundigen uit de volgende ziekenhuizen opgeleid: Nij Smellinghe, Antonius Ziekenhuis, Florence, Laurentius Ziekenhuis, Argos Zorggroep, Maasstad Ziekenhuis, Stichting Coloriet, Spaarne Gasthuis, ZGT Hengelo, Tergooiziekenhuizen, WitGeel Kruis Antwerpen, Gelre Ziekenhuizen, Vie Curi, Groene Hart Ziekenhuis, Antonius Zorggroep, Ziekenhuisgroep Twente en IJsland Ziekenhuis.

Vragen?
Klik hier…