Samenwerking

U-Consultancy werkt samen met de onderstaande partners. Als u de website van een van de partners wilt bezoeken, kunt u op het logo van de desbetreffende partner klikken.

 

Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV)

De NVDV is de beroepsvereniging van de Nederlandse dermatologen. De vereniging omvat ongeveer 480 dermatologen, alsmede ongeveer 190 artsen in opleiding tot dermatoloog. Voor meer informatie kunt u terecht op de website.

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
UWV
Vanaf heden kan ook bij U-Consultancy gebruik worden gemaakt van het UWV STAP-budget. Onze opleidingen zijn te vinden in het UWV STAP scholingsregister. De overheid biedt de mogelijkheid om een opleidingstegoed van € 1000 per jaar te ontvangen voor studiekosten en vervangt hiermee de belastingaftrek voor studiekosten.
 

 

Algemene Nederlandse Kappers Organisatie (ANKO)

De organisatie staat voor krachtige, ondernemende kappers. De verenging knokt voor de gezamenlijke belangen van haar leden en de branche. De drie standpunten die daarbij centraal staan zijn: 1) Het kappersvak verdient respect en aandacht, 2) Kappers hebben recht op ruimte om te ondernemen en gelijke kansen, en 3) Goede werkgevers zijn onmisbaar voor een gezonde Nederlandse kappersbranche. Meer informatie vind u op de website.

 

Huidpatiënten Nederland (HPN)

Huid Nederland (voorheen Huidpatiënten Nederland) maakt zich sterk voor alle mensen met een huid- of haaraandoening. Het is een bundeling van zowel patiënten als patiëntenorganisaties. Het doel van deze vereniging is om mensen te verbinden en hiermee hun positie in de zorg en de kwaliteit hiervan te versterken.

“Patiënten sterker maken door te werken aan integrale zorg” is dan ook het motto van Huid Nederland.

 

Vitiligo.nl

Vitiligo.nl behartigt de belangen van patiënten met vitiligo. De vereniging is in 1990 ontstaan om de kennis te vergroten over de aandoening. Niet alleen wordt informatie verzorgt voor geïnteresseerden, maar ook onder zorgverleners wordt aandacht gevraagd. Meer onderzoek naar behandelmethoden is van groot belang. Daarom stimuleert Vitiligo.nl onderzoek waar mogelijk. Bijvoorbeeld door de waardevolle ervaringen van leden met artsen en onderzoekers te delen. Ook lotgenotencontact is een belangrijke pijler van de vereniging. 

 

Vereniging voor Mensen met Constitutioneel Eczeem (VMCE)

Deze vereniging behartigt de collectieve belangen van mensen met constitutioneel eczeem. De VMCE streeft naar het geven van voorlichten en informatie; het organiseren van lotgenotencontact en het behartigen van de collectieve belangen van mensen met constitutioneel eczeem. Daarnaast wordt contact gehouden met mensen en organisaties die onderzoek doen naar de medische, sociale, psychische en financiële problematiek rondom constitutioneel eczeem om onderzoek naar oorzaken en behandelmethoden te stimuleren. 

 

Psoriasispatiënten Nederland

Psoriasis Nederland is in 2018 ontstaan door het samengaan van de Psoriasis Vereniging Nederland, de Psoriasis Federatie Nederland en Vereniging Psorinovo. Door de bundeling van deze krachten worden de belangen optimaal behartigt op elk gebied van de belangen van de psoriasispatiënt in Nederland. De vereniging geeft niet alleen voorlichting over deze chronische aandoeningen, maar staan nauw in contact met zorgverleners, wetenschap, farmacie en overheid. 

De doelstelling is voor iedereen die door deze lastige aandoening getroffen wordt het leven zo dragelijk mogelijk te maken. 

 

De Alopecia Vereniging (AV)

Alopecia is niet levensbedreigend, maar kan wel een grote invloed hebben op de kwaliteit van leven. De vereniging breng leden met elkaar in contact en poogt op het delen van juist en betrouwbare informatie over de aandoening. Thema’s die bij de Alopecia Vereniging belangrijk zijn is naamsbekendheid, zelf-en maatschappelijke acceptatie, onderzoek, medische en wetenschappelijke ontwikkelingen, en kwaliteitswaarborging van betrokken organisaties.

 

De Hidradenitis Patiënten Vereniging (HPV)

De HPV voorziet in een grote behoefte aan kennis, informatie over de ziekte en behandelmogelijkheden en emotionele ondersteuning. Met de groep gedreven medische adviseurs, die de HPV steunt en stimuleert, is alle kennis en soorten advies in huis die nodig is om leden en geïnteresseerden te kunnen adviseren. De HPV presenteert zich met een inhoudelijk toegankelijk geschreven nieuwsbrief, via een eigen website, Facebook en op bijeenkomsten van zorgprofessionals.

 

CIDESCO

CIDESCO SEKTIE Nederland is onderdeel van de internationale non-profit beroepsvereniging CIDESCO International voor schoonheidsspecialisten. Het doel van CIDESCO International en CIDESCO SEKTIE Nederland is het wereldwijd bevorderen van de kwaliteit van de schoonheidsspecialist volgens internationale CIDESCO-norm, alsook de onderlinge samenhorigheid van haar leden.