Samenwerking

U-Consultancy werkt samen met onderstaande partners.

Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV)
De NVDV is de beroepsvereniging van de Nederlandse dermatologen. De vereniging omvat ongeveer 480 dermatologen, alsmede ongeveer 190 artsen in opleiding tot dermatoloog. Voor meer informatie kunt u terecht op de website.
NVDV logo

Huidpatiënten Nederland (HPN)
Huidpatiënten Nederland (HPN) is een koepelvereninging van huidpatientenverenigingen. Maar ook individuele huidpatiënten, met een huidaandoening waarvoor nog geen patiëntenvereniging is opgericht, kunnen lid worden van Huidpatiënten Nederland. HPN wilt zoveel mogelijk Nederlanders ervan bewust maken dat er meer dan een miljoen mensen in Nederland aan een chronische huidaandoening lijden. Voor meer informatie kunt u terecht op de website.
huidpatienten nederland

Vitiligo.nl

Vitiligo.nl behartigt de belangen van vitiligopatiënten. De vereniging telt ± 1.450 leden. Sinds de oprichting in 1990 is het vergroten van kennis over vitiligo een belangrijke doelstelling. Dit doet de vereniging door informatie te geven via de verenigingswebsite, op ledendagen en in ledenmagazine Spotlight! Daarnaast vraagt Vitiligo.nl bij zorgverleners (dermatologen en behandelcentra) aandacht voor vitiligo. Het is van groot belang dat er meer onderzoek wordt gedaan naar behandelmethoden. Daarom stimuleert Vitiligo.nl onderzoek waar mogelijk. Bijvoorbeeld door de waardevolle ervaringen van leden met artsen en onderzoekers te delen. Ook lotgenotencontact is een belangrijke pijler van de vereniging.  Kijk voor meer informatie op de website

VMCE

De VMCE behartigt de collectieve belangen van mensen met constitutioneel eczeem. Bijvoorbeeld door in de politiek en in de maatschappij begrip te vragen voor eczeem. Belangrijk hierbij is ons lidmaatschap van koepelverenigingen zoals de NPCF, de CG-Raad en de EFA. Ook streven we ernaar dat effectieve behandelingen worden vergoed door ziektekostenverzekeringen. De VMCE kan ook hulp bieden bij geschillen met zorgverzekeraars of andere instanties. Lees meer op de website.

De Psoriasis Vereniging Nederland (PVN) 

De Psoriasis Vereniging Nederland (PVN) behartigt de belangen van mensen met psoriasis. Zo verstrekt zij uitgebreide en actuele informatie over de huidaandoening, onder andere via een tweemaandelijks magazine, brochures en bijeenkomsten. Wie goed geïnformeerd is, kan samen met zijn arts bepalen welke behandeling het meest geschikt is. Ook speelt de PVN een actieve rol in het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek, vanuit de wens dat er op termijn voor iedereen een effectieve behandeling voorhanden is. Lees meer op de website.

De Alopecia Vereniging (AV)

Alopecia is weliswaar niet levensbedreigend, maar kan voor u wel een grote invloed hebben op de kwaliteit van uw leven. De leden van de Alopecia Vereniging begrijpen dat. Zij maken immers hetzelfde mee als u. Leden met elkaar in contact brengen is daarom een belangrijk onderdeel van onze activiteiten. Informatie en het laatste nieuws over alopecia wordt vergaard en verspreid op de ledendagen, via het verenigingsblad ‘Alopecia Magazine’ en via de website.

 De Hidradenitis Patiënten Vereniging (HPV)

De HPV voorziet in een grote behoefte aan kennis, informatie over de ziekte en behandelmogelijkheden en emotionele ondersteuning. Met de groep gedreven medische adviseurs, die de HPV steunt en stimuleert, is alle kennis en soorten advies in huis die nodig is om leden en geïnteresseerden te kunnen adviseren. De HPV presenteert zich met een inhoudelijk toegankelijk geschreven nieuwsbrief, via een eigen website, Facebook en op bijeenkomsten van zorgprofessionals. Lees meer op de website.

CIDESCO
CIDESCO SEKTIE Nederland is onderdeel van de internationale non-profit beroepsvereniging CIDESCO International voor schoonheidsspecialisten. Het doel van CIDESCO International en CIDESCO Sektie Nederland is het wereldwijd bevorderen van de kwaliteit van de schoonheidsspecialist volgens internationale CIDESCO-norm, alsook de onderlinge samenhorigheid van haar leden. Voor meer informatie kunt u terecht op de website