Opleiding Wondverpleegkundige

vervolgopleiding wondverpleegkundige
ONTWIKKELD VOLGENS DE LAATSTE RICHTLIJNEN VAN EWMA
CZO-ERKEND

Een goed opgeleide wondverpleegkundige heeft een wezenlijk aandeel in de multidisciplinaire behandeling van de patiënt met een complexe wond.

Erkenning door CZO
De vervolgopleiding Wondverpleegkundige van U-Consultancy is een landelijke CZO geaccrediteerde opleiding. Het College Zorg Opleidingen (CZO) houdt toezicht op de kwaliteit van zorgopleidingen.
Het CZO toetst en accrediteert zorgopleidingen om de kwaliteit ervan te behouden en waar mogelijk te verbeteren. De landelijke erkenning van zorgopleidingen geeft zowel patiënten, professionals als werkgevers het vertrouwen dat professionele zorg gewaarborgd is. 
Om in aanmerking te komen voor het CZO-diploma moet jouw zorginstelling ook CZO geaccrediteerd zijn. In dat geval ontvang je na het succesvol afronden van de opleiding het landelijke erkende CZO-diploma. Indien jouw zorginstelling geen CZO-accreditatie heeft, ontvang je een U-Consultancy diploma.


Ontwikkeld volgens richtlijnen van European Wound Management Association
Werk je als verpleegkundige in de wondzorg en wil je een verdiepingsslag maken en/of je zelfstandigheid vergroten? Dan is deze opleiding echt iets voor jou. In de opleiding Wondverpleegkundige, ontwikkeld volgens het document Expertisegebied wondzorg en de laatste richtlijn van European Wound Management Association (EWMA), komen de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van wondzorg aan de orde.

COMPLEXE WONDZORG VEREIST KENNIS EN GOEDE TRAINING

KLIK HIER OM JE IN TE SCHRIJVEN


Accreditatie opleiding wondverpleegkundige

De opleiding is landelijk geaccrediteerd door het College Zorg Opleidingen (CZO).
Voor verpleegkundige specialisten is de opleiding geaccrediteerd bij het register verpleegkundige specialisten met 120 punten.
Bij het Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals V&V is de opleiding geaccrediteerd voor 120 punten.


Naar schatting zijn er in Nederland per jaar circa 500.000 patiënten met wonden met een gecompliceerde genezing.  Met de toenemende vergrijzing betreft het hier een probleem met groeiende omvang. De opleiding van zorgverleners betrokken bij wondzorg is niet altijd voldoende om adequate wondzorg en compressietherapie te verlenen. Ook blijkt in de praktijk dat het hen aan ‘tools’ ontbreekt om de onderliggende pathologie die de wondgenezing belemmert te diagnosticeren en de kennis ervan te duiden. Educatie van professionals vormt een belangrijk onderdeel van goede zorg (bron:  kwaliteitsstandaard  organisatie van wondzorg, juni 2018).

 


De opleiding Wondverpleegkundige is gebaseerd op een aantal competenties (inclusief gedragscriteria)  die als een rode draad door de opleiding lopen.


In iedere module staat beschreven aan welke competentie(s) wordt gewerkt. Na het succesvol afronden van de opleiding, mag je je met recht Wondverpleegkundige noemen.

Structuur & inhoud
Het document Expertisegebied en de European Wound Management Association (EWMA) dienen als richtlijn voor het curriculum van de opleiding Wondverpleegkundige. Daarnaast zijn de medisch-specialistische richtlijnen en de NHG-standaarden leidraad van het onderwijs. De opleiding bestaat uit 14 modules verdeeld over 20 lesdagen. Deze  modules vinden plaats in blokken van 2 aaneengesloten lesdagen. De laatste dag bestaat uit een praktijktoets en de presentatie van de eindopdracht. De dag wordt afgesloten met het uitreiken van het diploma. De duur van de opleiding is tussen de 10 à 12 maanden afhankelijk van het startmoment.

*Klik voor uitvergroten

Overzicht modulen
Module 1   Inleiding wondgenezing en preventie
Module 2   Evidence Based Practice en Klinisch Redeneren
Module 3   Wonden en wondbehandeling (o.a oncologische-, chirurgische-en brandwonden)
Module 4   Debridement en wonden
Module 5   Voeding en wondbehandeling
Module 6   Microbiologie, Antimicrobiële middelen en hygiëne
Module 7   De rol van de verpleegkundige tijdens de wondbehandeling   
Module 8   Documentatie en rapportage
Module 9   De wondverpleegkundige als regisseur 
Module 10  Decubitus en IAD  
Module 11  Diabetische voet en arterieel vaatlijden
Module 12  Chronisch veneuze insufficiëntie, Arteriële insufficiëntie en Ulcus Cruris
Module 13  Kwaliteitszorg en complexe wondzorg
Module 14  Nieuwste ontwikkelingen in wondbehandeling

Capita Selectie: praktijkonderwijs voor (verder) aanleren van vaardigheden
Praktijktoets
Presentatie eindopdracht en diploma-uitreiking

Toetsing
De toetsing wordt  schriftelijk op school gedaan en digitaal via e-learning. Daarnaast zijn er portfolio-opdrachten. Op de laatste dag worden een aantal verpleegtechnische vaardigheden getoetst en presenteert de student zijn/haar eindopdracht aan de examencommissie en de medestudenten.

Bijzondere kenmerken van de opleiding

 • De opleiding is landelijk geaccrediteerd door zowel het CZO als het V&V.
 • Ontwikkeld volgens richtlijn van het document Expertise gebied en European Wound Management Association (EWMA).
 • Het opleidingsprogramma staat onder auspiciën van de Nederlandse Vereniging van Dermatologie en Venereologie (NVDV).
 • De Adviesraad van Dermatologen en de Wondcommissie bewaken de kwaliteit van de opleiding.
 • Inhoudelijk richten wij ons op alle disciplines binnen de wondzorg; ons team van docenten bestaat dan ook uit chirurgen (vaatchirurg, plastisch chirurg), een brandwondenarts, dermatologen, wondverpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, verplegingswetenschappers en wondconsulenten.
 • Praktijkonderwijs is een wezenlijk onderdeel van het leerplan
 • Surplus in het opleidingsprogramma is een blikveld verruimende 5 daagse praktijkstage buiten uw eigen werkplek die uw buiten uw reguliere werkzaamheden moet volgen. 
 • De online leeromgeving, portfolio praktijkopdrachten en toetsen zijn onderdeel van alle modules.
 • Tijdens de opleiding wordt ook aandacht besteed aan de dermatologische aspecten van de wondzorg.
 • De opleiding wordt gegeven in kleine groepen wat de kwaliteit en persoonlijke aandacht waarborgt.
 • De kleine groepen stellen de docent in staat om iedere cursist persoonlijke aandacht te geven en verhogen zo het leerrendement.  
 • Opleidingslocatie ligt centraal in Nederland en is ook goed met openbaar vervoer te bereiken
 • Na een leerzame ochtend staat er elke dag een heerlijke lunch voor u klaar (koffie en thee zijn ook inclusief).

KLIK HIER OM JE IN TE SCHRIJVEN

Data  en locatie 
Lesdagen zijn van 09.30 – 16.30
Nieuwegein :

– 2 en 3 oktober, 6 en 7 november, 11 en 12 december 2024, 15 en 16 januari, 12 en 13 februari, 19 en 20 maart, 16 en 17 april, 14 en 15 mei, 4, 5, 25 en 26 juni 2025

Diplomering en erkenning
Als de studieopdrachten, het examen, het portfolio en de eindopdracht voldoende zijn beoordeeld, ontvangt de student het geaccrediteerde diploma ‘Wondverpleegkundige’ tijdens een feestelijke afsluiting.

Studiebelasting
Het programma omvat ca. 822  studiebelastingsuren (SBU).

 • 120 contacturen, verdeeld over 20 lesdagen
 • 5 stage-dagen afhankelijk van het werkveld van de deelnemer
 • Ongeveer 550 uren zelfstudie, bestaand uit het voorbereiden van de lessen, opdrachten in de online leeromgeving, portfolio praktijkopdrachten en een eindopdracht.
 • De studiebelasting is exclusief minimaal 650 werkuren voor wondzorg.

De student dient rekening te houden met een studiebelasting van ongeveer 15 uur per week buiten de werk- en contacturen. Van de werkgever wordt verwacht dat deze de student de gelegenheid zal geven tijdens dit jaar veel in de praktijk te kunnen leren en onderzoek te kunnen doen voor de eindopdracht.

Toelatingseisen

 • Diploma Verpleegkunde niveau 4 of 5, BIG geregistreerd
 • Dienstverband bij een zorginstelling (of werkzaam als ZZP) van minimaal 24 uur per week, waar structureel minimaal 16 uur per week wordt besteed aan wondzorg
 • PC-vaardig in Word, PowerPoint, Internet en E-mail.
 • Goede beheersing van de Nederlandse taal.
 • Beheersing van de Engelse taal (i.v.m. het lezen van Engelstalige vakliteratuur)
 • Wanneer u een CZO diploma wilt behalen, dan moet u werkzaam zijn in een CZO erkende zorginstelling.

Stage
Verder wordt verwacht dat de werkgever de student de gelegenheid geeft om minimaal 5 dagen stage te lopen in eigen of andere instelling waardoor de student de kennis en blikveld over wondzorg vergroot. Bij stage in eigen instelling betreft het nadrukkelijk een andere afdeling. De student dient zelf een stage adres te zoeken. De stagedagen komen bovenop het praktijkgedeelte van de opleiding van een dienstverband van minimaal 24 uur per week.

Publicatie

Artikelen van studenten

Kosten
De kosten voor deelname aan de Vervolgopleiding Wondverpleegkundige  bedragen € 4.195,- btw-vrij, inclusief onderwijsmateriaal (14 modules), toegang tot e-learning en exclusief verplichte literatuur (ongeveer €200).

Inclusief: elke dag een heerlijke lunch, koffie en thee.


Donderdag 6 juli vond de feestelijke diploma uitreiking voor de wondverpleegkundigen plaats in Nieuwegein. Zij hebben het afgelopen schooljaar alle modules succesvol doorlopen en alle examens gehaald en mogen zichzelf nu wondverpleegkundige noemen. Wij zijn onwijs trots op deze groep wondverpleegkundigen!


Reviews
Dat de opleiding tegemoet komt aan de vraag van veel cursisten blijkt wel uit de volgende reacties:

“Ik heb het erg naar mijn zin gehad op de opleiding tot wondverpleegkundige, wat heb ik veel geleerd! De docenten en de stof zijn van hoge kwaliteit en de opleiding vindt plaats in huiselijke sfeer’.

“Goede begeleiding bij de eindopdracht”, “Inspirerende opleiding met goede docenten” en “Het was een leuke en leerzame opleiding, ik kan hier goed gebruik van maken in de praktijk”.

Ruben Post, student aan onze opleiding tot wondverpleegkundige deelt zijn ervaring en mening over de opleiding tot nu toe. Hij werkt voor de Amaris
Zorggroep, in het regie team wondzorg. Zijn verhaal is als volgt:

“Wat ik het leukste vind aan U-Consultancy en deze opleiding is dat het zo persoonlijk is. Het is natuurlijk een nieuwe opleiding en dat trekt mij enorm aan. Het is relatief kleinschalig, waardoor je veel contact hebt met collega’s die in dezelfde groep zitten en ook in direct contact staat met docenten en Carla Uppelschoten, de directeur. Dit is voor mij een enorm voordeel. Ik heb het gevoel dat er gefocust word op de ontwikkeling van elke student. Ik vind het een voordeel dat de connectie tussen dermatologie en wondzorg meer naar voren komt. Het voordeel is dat de klassen niet heel groot zijn, daardoor is er veel interactie met de docenten. Het niveau van de docenten ligt hoog, ik leer veel bij.

Hier komt bij dat de modules inhoudelijk goed zijn, maar ook heel overzichtelijk. Ik neem ze ook altijd goed door voor de lessen zoals je op de foto ziet. Dit leert prettig.

Ik heb ook het gevoel dat de studenten zelf inspraak hebben omdat er een korte lijn is met iedereen binnen de opleiding. Hierdoor kan er snel geschakeld worden en kan feedback eigenlijk meteen toegepast worden. Ik kijk uit naar de volgende lessen!”


Reactie van een student over deze opleiding:

 

“Binnen de instelling waar ik werk zijn er erg weinig wonddeskundigen. Mijn leidinggevende gaf al langer aan met dit probleem te zitten. Toen ik werd ingeschreven voor de opleiding bij U-Consultancy was ik in eerste instantie niet bijzonder enthousiast. Nu ik begonnen ben en wat verder in het traject zit durf ik te zeggen dat ik nog nooit zo’n leuke opleiding heb gevolgd. In een korte tijd krijg je zoveel kennis bijgeleerd op allerlei gebieden. Ik ga met erg veel plezier naar de opleidingsdagen en dat wordt door mijn collega’s ook opgemerkt. De dag voor de opleidingsdagen krijg ik altijd veel plezier en succes toegewenst.

Ik heb nu een veel bredere kennis over de wondzorg. Dagelijks heb ik hier profijt van. Ik zie dat huisartsen nu vaak de behandeling aan mij overlaten omdat ze vertrouwen in mijn kennis hebben. Dit geeft enorm veel zelfvertrouwen. Wanneer ik deze wondopleiding heb afgerond, zou ik graag verder willen gaan met de opleiding tot verpleegkundige dermatologie.

U-Consultancy heeft mij geprikkeld en gemotiveerd. Ik ben nu erg enthousiast over de dermatologie en wil hier graag verder in”.


Reactie van een student over deze opleiding:

 

“Ik vind dat de scholing goed georganiseerd is, de communicatie verloopt goed en vlot, de lesstof wordt tijdig thuis gestuurd en is zeer volledig en uitgebreid. Heel verhelderend zijn de vele foto’s van wonden en andere huidaandoeningen. De docenten zitten goed in de stof en zijn erg enthousiast, er is veel ruimte voor interactie.

Inhoudelijk heb ik vooral veel aan module 1, 2 en 3 gehad. De informatie over dermatologie in het algemeen, de PROVOKE, huidinfecties, eczeem, psoriasis en dermatologische wonden in de vervolgopleiding wondverpleegkunde is zeer uitgebreid.

Ik heb over deze onderwerpen veel bijgeleerd in de afgelopen lesdagen.

De persoonlijke ontvangst in de woonkeuken met z’n allen rond een grote tafel vind ik ook erg leuk!”


Reactie van een student over deze opleiding:

 

“De opleiding tot wondverpleegkundige heeft mij laten inzien dat ik mezelf op het gebied van wondzorg al best naar een hoog niveau had ontwikkeld, dat geeft direct vertrouwen. Maar de opleiding houdt mij ook een spiegel voor; op mijn werk leek ik immers al snel ‘de wondspecialist’ in vergelijking met collega zorgverleners en de artsen. Echter wist ik ook nog veel niet en baseerde ik mijn behandelplan te veel op praktijkervaring. De opleiding biedt de kans om een netwerk op te bouwen in ‘wondzorgland’. Ik baseer mijn wondbehandelingen nu meer op een combinatie van praktijkervaring én aangeleerde kennis vanuit de opleiding (zoals het hoort!). Dit maakt dat ik mij comfortabeler in mijn rol voel binnen mijn beroepspraktijk. Dit straal ik ook uit naar de patiënt en de collega’s op de werkvloer. Overleggen met zorgverleners in het ziekenhuis gaat gemakkelijker nu ik de taal van de wondzorg spreek en we verwijzen minder patiënten door naar het wondexpertisecentrum van het ziekenhuis. 

Ik kan het volgen van deze opleiding aan mijn collega verpleegkundig specialisten aanraden. Zeker als je veel in aanraking komt met wondzorg, maar niet dagelijks en/of geen wondverpleegkundige in de buurt hebt. Na het volgen van de opleiding verleen je betere wondzorg, kun je je behandelplan beter onderbouwen, collega zorgverleners onderwijzen/coachen en verbetertrajecten inzetten.”