Vervolgopleiding Wondverpleegkundige

 

Een goed opgeleide wondverpleegkundige heeft een wezenlijk aandeel in de inhoudelijke behandeling van de patiënt met een  complexe wondzorg. Werk je al in de wondzorg en wil je een verdiepingsslag maken en/of je zelfstandigheid vergroten, dan is deze opleiding echt iets van jou. In de vervolgopleiding Wondverpleegkundige, ontwikkeld volgens het document Expertisegebied wondzorg en de laatste richtlijn van European Wound Management Association (EWMA), komen de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van wondzorg aan de orde.

Naar schatting zijn er in Nederland per jaar circa 500.000 patiënten met wonden met een gecompliceerde genezing.  Met de toenemende vergrijzing betreft het hier een probleem met groeiende omvang. De opleiding van zorgverleners betrokken bij wondzorg is niet altijd voldoende om adequate wondzorg en compressietherapie te verlenen. Ook blijkt in de praktijk dat het hen aan ‘tools’ ontbreekt om de onderliggende pathologie die de wondgenezing belemmert te diagnosticeren en de kennis ervan te duiden. Educatie van professionals vormt een belangrijk onderdeel van goede zorg (bron:  kwaliteitsstandaard  organisatie van wondzorg, juni 2018). 

De opleiding Vervolgopleiding Wondverpleegkundige is gebaseerd op een aantal competenties (inclusief gedragscriteria)  die als een rode draad door de opleiding lopen. In iedere module staat beschreven aan welke competentie(s) wordt gewerkt. Voor een optimaal leerrendement bestaat de groep uit maximaal 20 deelnemers. Na het succesvol afronden van de opleiding, mag je je met recht Wondverpleegkundige noemen.

Structuur & inhoud
Het document Expertisegebied en de European Wound Management Association (EWMA) dienen als richtlijn voor het curriculum van de opleiding Wondverpleegkundige. Daarnaast zijn de medisch-specialistische richtlijnen en de NHG-standaarden leidraad van het onderwijs. De opleiding bestaat uit 14 modules verdeeld over 20 lesdagen. Deze  modules vinden plaats in blokken van 2 aaneengesloten lesdagen. De laatste dag bestaat uit een praktijktoets en de presentatie van de eindopdracht. De dag wordt afgesloten met het uitreiken van het diploma. De duur van de opleiding is tussen de 10 à 12 maanden afhankelijk van het startmoment.

Bijzondere kenmerken van de opleiding

 • Het opleidingsprogramma staat onder auspiciën van de Nederlandse Vereniging van Dermatologie en Venereologie (NVDV)
 • Adviesraad van Dermatologen bewaken de kwaliteit van deze opleiding
 • Opleiding is geaccrediteerd bij de V&VN 
 • Ontwikkeld volgens richtlijn van het document Expertise gebied en European Wound Management Association (EWMA)
 • Onze docenten zijn experts op het gebied van wondzorg
 • Praktijkonderwijs is een wezenlijk onderdeel van het leerplan
 • Surplus in het opleidingsprogramma is een blikveld verruimende 5 daagse praktijkstage buiten uw  eigen werkplek 
 • E-learning en portfolio (praktijk) opdrachten zijn onderdeel van alle modules
 • Tijdens de opleiding wordt ook aandacht besteed aan de dermatologische aspecten van de wondzorg.
 • De opleiding wordt gegeven in kleine groepen wat de kwaliteit en persoonlijke aandacht waarborgt (een groep bestaat uit max. 20 deelnemers). 
 • De kleine groepen stellen de docent in staat om iedere cursist persoonlijke aandacht te geven en verhogen zo het leerrendement.  
 • Opleidingslocatie ligt centraal in Nederland en is ook goed met openbaar vervoer te bereiken
 • Na een leerzame ochtend staat er elke dag een heerlijke lunch voor u klaar (koffie en thee zijn ook inclusief).

KLIK HIER OM IN TE SCHRIJVEN

Overzicht modulen
Module 1   Inleiding wondgenezing en preventie
Module 2   Evidence Based Practice en Klinisch Redeneren
Module 3   Wonden en wondbehandeling (o.a oncologische-, chirurgische- en brandwonden)
Module 4   Debridement en wonden
Module 5   Voeding en wondbehandeling
Module 6   Microbiologie, Antimicrobiële middelen en hygiëne
Module 7   De rol van de verpleegkundige tijdens de wondbehandeling   
Module 8   Documentatie en rapportage
Module 9   De wondverpleegkundige als regisseur 
Module 10  Decubitus en IAD  
Module 11  Diabetische voet en arterieel vaatlijden
Module 12  Chronisch veneuze insufficiëntie, Arteriële insufficiëntie en Ulcus Cruris
Module 13  Kwaliteitszorg en complexe wondzorg
Module 14  Nieuwste ontwikkelingen in wondbehandeling

Capita Selectie: praktijkonderwijs voor (verder) aanleren van vaardigheden
Praktijktoets
Presentatie eindopdracht en diploma-uitreiking

Toetsing
De toetsing wordt  schriftelijk op school gedaan en digitaal via e-learning. Daarnaast zijn er portfolio-opdrachten. Op de laatste dag worden een aantal verpleegtechnische vaardigheden getoetst en presenteert de student zijn/haar eindopdracht aan de examencommissie en de medestudenten.

Data  en locatie 
Nieuwegein google-maps-icon-xsmall :  7 en 8 februari, 18 en 19 maart, 2 en 3 april, 15 en 16 mei, 13 en 14 juni, 18 en 19 september, 31 oktober en 1 november, 21 en 22 november, 9 en 10 december 2019, 22 en 23 januari, 12 en 13 februari 2020.
Nieuwegein google-maps-icon-xsmall :  4 en 5 september, 7 en 8 oktober, 11 en 12 november, 11 en 12 december 2019,16 en 17 januari, 3 en 4 februari, 10 en 11 maart, 16 en 17 april, 18 en 19 mei, 16 en 17 juni 2020 

Diplomering en erkenning
Als de studieopdrachten, het examen, het portfolio en de eindopdracht voldoende zijn beoordeeld, ontvangt de student het geaccrediteerde diploma ‘Wondverpleegkundige’ tijdens een feestelijke afsluiting.

Studiebelasting
De opleiding duurt een schooljaar, van september t/m juni. Het programma omvat ca. 822  studiebelastingsuren (SBU).

 • 120 contacturen, verdeeld over 20 lesdagen
 • 5 stage-dagen afhankelijk van het werkveld van de deelnemer
 • Ongeveer 550 uren zelfstudie, gedeeltelijk met behulp van e-learning, inclusief portfolio en maken van een eindopdracht.

De student dient rekening te houden met een studiebelasting van ongeveer 15 uur per week buiten de werk- en contacturen. Van de werkgever wordt verwacht dat deze de student de gelegenheid zal geven tijdens dit jaar veel in de praktijk te kunnen leren en onderzoek te kunnen doen voor de eindopdracht.

Stage
Verder wordt verwacht dat de werkgever de student de gelegenheid geeft om minimaal 5 dagen stage te lopen in eigen of andere instelling waardoor de student de kennis en blikveld over wondzorg vergroot. Bij stage in eigen instelling betreft het nadrukkelijk een andere afdeling. De student dient zelf een stage adres te zoeken. 

Accreditatie
Voor verpleegkundige specialisten is de opleiding geaccrediteerd bij het register verpleegkundige specialisten met 120 punten.
Bij het Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals V&V is de opleiding geaccrediteerd voor 120 punten. 

Publicatie
Nieuwsartikel op nursing 19 april 2018

Kosten
De kosten voor deelname aan de opleiding Vervolgopleiding Wondverpleegkundige  bedragen 
€ 3595,- btw-vrij, inclusief onderwijsmateriaal (14 modules), toegang tot e-learning en exclusief verplichte literatuur (maximaal  €200).

Inclusief: elke dag een heerlijke lunch, koffie en thee.

Toelatingseisen
Diploma Verpleegkunde niveau 4 of 5, Big geregistreerd
Dienstverband bij een instelling van minimaal 24 uur per week 
Beheersing van de Nederlandse taal en vaardig in het lezen van Engelse vakliteratuur
Werkzaam in de wondzorg
PC vaardig in Word, e-mail en internet.

 

KLIK HIER OM IN TE SCHRIJVEN