Casus van de maand

Anamnese

Een cliënte van 90 jaar heeft een niet genezende wond (> 9 maanden) van ongeveer 0,1 cm verdiept. Het ulcus heeft een diameter van 0,3 cm aan de mediale zijde van de linkervoet, onder de enkel bij veneuze insufficiëntie. Prontosan wordt gebruikt en Sorbact en inadine gaas hebben wisselend effect gehad. Ook fucidinezalf en aquacel hebben geen genezing gegeven.

De wond is een recidief van 2002, 2014 en 2016 waarvan eerder door dermatologen behandeld met verschillende soorten verband en ook Augmentin in verband met ontsteking.

In verband met het risico op resistentie en het feit dat de cliënte erg gevoelig is voor bijwerkingen antibiotica (diarree) is er niet gestart met een antibiotica kuur/ systemische behandeling.

Vraag:

Wat zie je bij deze wond?

Antwoord:

Bij deze casus zie je duidelijke atrofie blanche. Roodheid is niet altijd een teken van een infectie. Je hebt bijvoorbeeld ook stuwingserytheem. Dat is mogelijk hier ook het geval. Er is wel oedeem aanwezig. Wil je zeker weten of er een infectie is zou je kunnen kijken naar de bezinking of verhoging van de witte bloedcellen (leukocyten) of CRP. Antibiotica korrels worden wel in diepe wonden gedaan maar vaak niet bij zulke oppervlakkige wonden. Er is ook meer kans op resistentie en contactallergie.

Wonden bij atrofie blanche zijn altijd heel pijnlijk en genezen slecht. De leeftijd van de cliënte zit ook niet mee. Corticosteroïd samen met lidocaine en zwachtelen wordt aangeraden.