Casus van de maand

Casus

Man van 42 jaar met al lang bestaande lichtbruine plek op de linker onderarm. Sinds ongeveer 4 weken is deze plek opeens iets roder geworden met lichte jeukklachten. Eerst lag de plek in het niveau van de huid en was niet te voelen maar nu is deze minimaal verheven. Tevens is er geringe schilfering opgetreden. De jeuk lijkt de laatste dagen weer iets minder te worden.

Patiënt heeft altijd wel veel van de zon genoten en is een buitenmens.

Hij maakt zich nu ongerust en zoekt specialistische hulp.

Welke diagnose acht u het meest waarschijnlijk?

Figuur 1 overzicht
figuur 2 detail

figuur 3 restpigmentatie

Antwoord:

Dit beeld en vooral het verhaal is karakteristiek voor een zogenaamde benigne lichenoide keratose, een veel voorkomende aandoening welke meer bij vrouwen dan bij mannen voorkomt. Het heeft een voorkeur voor het gelaat (vooral wangen en neus), het bovenste deel van de romp met name het coeur, de onderarmen en de handruggen. Het betreft een goedaardige opruimreactie van meestal een lentigo solaris. Deze kan er jaren onveranderd zitten en opeens op gaan spelen. De laesie wordt iets dikker en iets roder met soms lichte jeukklachten.  Dit proces duurt meerdere weken waarbij de patiënt vaak ongerust wordt of het geen huidkanker is en dan besluit om medische hulp te gaan zoeken. Wanneer de wachttijd een aantal weken bestaat is het heel goed mogelijk dat de plek bij komst bij de specialist geheel of grotendeels is verdwenen. Soms is nog lichte of vage pigmentatie aanwezig als restverschijnsel van een doorgemaakte ontsteking (figuur 3).
De klinische differentiaaldiagnose is een vorm van huidkanker (oppervlakkig basaalcelcarcinoom, Morbus Bowen) of een actinische keratose.