Masterclasses dermatologie

master_derma

Nascholing voor verpleegkundigen, doktersassistenten, verpleegkundig specialisten en physician assistants.

Inleiding
Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV) acht het van groot belang dat verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en physician assistants goed worden opgeleid voor hun werk als deskundig professional binnen de klinische afdelingen en in de thuiszorg. De ontwikkelingen binnen het vakgebied van de dermatologie gaan heel snel. Het doel van deze HBO masterclasses is verdieping in dermatologische kennis om als professional op de hoogte te zijn van de nieuwste inzichten en ontwikkelingen. Na het volgen van de masterclasses bent u in staat uw dermatologiepatiënten met meer vertrouwen tegemoet te treden!

Structuur & inhoud
U-Consultancy biedt 6 masterclasses aan, die elk afzonderlijk te volgen zijn:
1 Masterclass Eczeem
2 Masterclass Systemische Medicatie Spreekuur
3 Masterclass Huidkanker
4 Masterclass Wondzorg
5 Masterclass Mohs micrografische chirurgie
6 Masterclass Psoriasis

Alle modules worden afgesloten met een digitaal examen.
Als het examen voldoende is gemaakt ontvangt de student een geaccrediteerd certificaat.


MASTERCLASS ECZEEM
Coach de eczeempatiënt naar meer zelfmanagement

eczeem

In de dagelijkse praktijk van de dermatologie komt u regelmatig in contact met patiënten die eczeem hebben. Wat weet u nu eigenlijk precies van eczeem en de behandeling? Is uw kennis nog up to date? In deze masterclass komen de volgende onderwerpen aan de orde:

– Wat zijn de actuele ontwikkelingen in de behandeling van eczeem?
– Hoe ga ik om met corticofobie?
– Wat kan er lijken op eczeem, maar is het niet?
– Nieuwe inzichten: de rol van het microbioom.
– Verpleegkundig spreekuur in relatie tot zelfmanagement.

KLIK HIER OM JE IN TE SCHRIJVEN


MASTERCLASS SYSTEMISCHE MEDICATIE SPREEKUUR
De ins en outs van het systemische medicatiespreekuur

spreekuur

Een aantal dermatosen kunnen succesvol worden behandeld met systemische medicatie. Denk hierbij aan acne, psoriasis, eczeem en verhoorningsstoornissen. Een aantal van uw patiënten zullen met systemische medicatie behandeld worden. Wellicht doet u zelfstandig de controle hiervan of ziet u deze op het systemisch medicatie spreekuur terug. In deze masterclass komen de volgende onderwerpen aan de orde:

– Werking en bijwerking van systemische medicatie (Farmacologie)
– Welke controles zijn nodig?
– Wat mag u zelf en wanneer raadpleegt u de arts?
– Verpleegkundig spreekuur: informeren en documenteren.
– Organiseren van een zelfstandig spreekuur.
https://uconsultancy.opleidingsportaal.nl/aanbod/systematische-medicatie-spreekuur

KLIK HIER OM JE IN TE SCHRIJVEN


MASTERCLASS HUIDKANKER
Huidkanker: herkennen en hoe meet u de last?

schoonheidsspecialisten

Huidkanker is de afgelopen decennia enorm toegenomen. Vroegtijdige herkenning en behandeling leidt vrijwel altijd tot een volledige genezing. Belangrijk is daarom de beginstadia goed te herkennen en te kunnen onderscheiden van veel voorkomende goedaardige laesies. In deze masterclass komen de volgende onderwerpen aan de orde:

– Welke vragen mogen in de anamnese niet ontbreken?
– Hoe herken ik huidkanker of het voorstadium ervan?
– Wat gebeurt er in de huid na ernstige zonbeschadiging?
– De ins en outs van werken met de lastmeter.

KLIK HIER OM JE IN TE SCHRIJVEN


MASTERCLASS COMPLEXE WONDZORG
Wondzorg = meer dan een zwachteltje

wondzorg

Wondzorg behelst een groot aandachtsgebied binnen de zorg. Kunt u de diverse wondsoorten herkennen? Welke interventies zijn van toepassing bij de verschillende complexe wonden? Welke onderzoeken zijn belangrijk? Wat is uw plek in de keten van de wondzorg? In deze masterclass komen de volgende onderwerpen aan de orde:

– Biologie van de wondgenezing.
– Wonddiagnostiek en behandeling.
– Wondinfectie en biofilm.
– Evidence Based Practise in wondzorg.
– Coördinatie in de wondzorgketen.
– Transmuraal werken/Wond Expertise Centra.

KLIK HIER OM JE IN TE SCHRIJVEN


MASTERCLASS MOHS MICROGRAFISCHE CHIRURGIE
Taken en verantwoordelijkheden tijdens de behandeling

Dit is een specifieke opleiding voor doktersassistenten en verpleegkundigen die betrokken zijn bij Mohs Chirurgie. Mensen liggen langer op de tafel en wonden blijven langer open liggen, dat vergt specifieke vaardigheden.  Mohs micrografische chirurgie (MMC) is een speciale excisietechniek, waarbij peroperatief vriescoupes worden vervaardigd. Deze techniek verschilt van het reguliere vriescoupe onderzoek door de manier waarop deze vriescoupes worden gemaakt. De vriescoupes worden als horizontale coupes verwerkt, wat ervoor zorgt dat het gehele resectievlak in beeld wordt gebracht. Op deze manier kan weefselsparend worden geopereerd met een hoge mate van zekerheid (>99%) omtrent radicaliteit.

Een voorbeeld van onderwerpen die naar voren komen tijdens de masterclass:
-Indicaties en contra-indicaties bij Mohs Chirurgie
-Hoelang kan een patiënt zonder een afgedekte wond op de operatietafel blijven liggen?
-Hoe ga je om met Mohs excisie materialen en hoe werk je steriel?
-Hoe assisteer je bij verschillende hechttechnieken en plastieken?
-Hoe begeleid je de patiënt tijdens de operatie?

KLIK HIER OM JE IN TE SCHRIJVEN


MASTERCLASS PSORIASIS
Verdieping van de kennis met betrekking tot Psoriasis

Als doktersassistent(e) of verpleegkundige wordt van u verwacht dat u patiënten met Psoriasis goed kunt voorlichten, behandelen en begeleiden. Deze masterclass vormt de ultieme verdieping en verbreding van kennis, kunde en attitude met betrekking tot Psoriasis. De nieuwste ontwikkelingen binnen dermatologie komen aan de orde en uiteraard wordt ook eerdere opgedane kennis opgefrist.

Tijdens deze masterclass wordt ingezet op:
– Actuele kenniswerving
– Hanteren van medische richtlijnen
– Tijdig herkennen van risico’s en zo nodig doorverwijzen van de patiënt
– Het leveren van een actieve bijdrage aan het behandelplan
– Adequate en eenduidige voorlichting geven
– Samenwerken met andere disciplines
https://uconsultancy.opleidingsportaal.nl/aanbod/psoriasis

KLIK HIER OM JE IN TE SCHRIJVEN


Accreditatie
De masterclasses zijn geaccrediteerd door het Kwaliteitsregister V&V en het Register Zorgprofessionals met 7 punten per masterclass. Door het CADD zijn de masterclasses geaccrediteerd met 5 punten per masterclass en door het Verpleegkundig Specialisten Register (VSR) met 7 punten. 

Toetsing
Alle modules worden afgesloten met een digitaal examen.
Als het examen voldoende is gemaakt ontvangt de student een geaccrediteerd certificaat.

Duur en locatie
De Masterclasses worden aangeboden op diverse plaatsen en duren 1 lesdag.

Data :
Alle onderstaande masterclasses vinden plaats in Nieuwegein google-maps-icon-xsmall 
Masterclass Complexe wondzorg:
– Dinsdag 3 december 2024

Masterclass Eczeem:
– Vrijdag 24 mei 2024

Masterclass Systematische Medicatie Spreekuur:
– Maandag 2 december 2024

Masterclass Huidkanker:
– Dinsdag 26 november 2024

Masterclass Mohs micrografische chirurgie:
– Woensdag 27 november 2024

Masterclass Psoriasis:
– Woensdag 13 november 2024

Kosten
De deelnamekosten bedragen per masterclass € 325,- btw-vrij, inclusief onderwijsmateriaal, koffie, thee en lunch.

Toelatingseisen

Diploma voor doktersassistent, praktijkondersteuner, verpleegkundige, verpleegkundig specialist of physician assistant. 

Reviews cursisten
De Masterclass Eczeem wordt door onze cursisten beoordeeld met een 8,7 gemiddeld!

Kim Scheepers (cursiste juni 2021): “Ik vond het erg leerzaam en de interactie maakte het leuk en boeiend.”

Helen: “Het was een zeer welkome aanvulling op de eerdere opleiding die ik via U-Consultancy heb gevolgd.”

Sandra: “Ik heb geleerd hoe belangrijk de droge huid, jeuk en de extra uitleg voor de patiënt is, met vooral de verschillende aspecten van het eczeem die goed aan bod kwamen met de foto’s en de tips van de artsen.”

Corstiane: “Ik vond het een hele goede bijscholing, leuke dermatologen, zeer verfrissend! Ook nieuwe dingen geleerd. Niets op aan te merken.”

De Masterclass Systemische Medicatie Spreekuur wordt door onze cursisten beoordeeld met een 8,8 gemiddeld!

Elske Wijbenga: “Interactief, leerzaam, leuk, laagdrempelig. Jammer dat de verpleegkundige er niet was, maar ik heb niet het idee dat ik iets gemist heb.”

Cursist: “Ik heb vooral geleerd over de werking van biologicals, de uitleg van lab uitslagen en het inrichten van het spreekuur. De training was erg interessant, veel duidelijke, praktische informatie.”

Cursist: “Zeer interessante en interactieve dag, mooi als overzicht ter controle van eigen werkzaamheden. Prachtige locatie, heerlijke tuin en goed verzorgd!”

Elske Alma-Wiersma: “Erg interessante training en een waardevolle toevoeging voor mijn werkzaamheden op de polikliniek dermatologie.”

Léonie: “De dermatoloog heeft op een zeer prettige kundige manier les gegeven. Ik heb heel veel geleerd van deze dag. Het was boven verwachting.”

Masterclass Huidkanker:

Hanny: “Ik heb deze training als zeer leerzaam ervaren. Een prettige sfeer waarin naast het lesgeven door de dermatoloog, ook veel aandacht was voor vragen vanuit de groep. Interactieve les. Zeer verrijkend.”

Celine: “Ik vond de masterclass huidkanker heel leerzaam. Geleerd om huidkanker nog beter te herkennen. Veel uitleg over de verschillende behandelingen. Er waren veel foto’s/afbeeldingen van huidkanker wat erg leerzaam was. De dermatoloog was erg goed te volgen.”

Masterclass Complexe Wondzorg:

Annemiek: “Het was een leerzame dag, de dermatoloog gaf veel informatie. Hier kan ik de praktijk mee aan de slag.”

Suzan: “Ik vond het een duidelijke, waardevolle en goed verzorgde cursus.”

Masterclass Psoriasis:

Cursist (september 2021): “De masterclass Psoriasis is een goede complete nascholing specifiek in de diagnostiek, ziektebeeld en begeleiding/behandeling van psoriasis patiënten.”

Cursist (september 2021): “Een erg leuke informatieve training voor doktersassistenten en verpleegkundigen die verdieping willen hebben in Psoriasis en de behandeling ervan.

Vragen?
Klik hier…