Masterclasses polikliniek dermatologie

master_dermaNascholing voor verpleegkundigen, doktersassistenten, verpleegkundig specialisten en physician assistants.

Inleiding
Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV) acht het van groot belang dat verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en physician assistants goed worden opgeleid voor hun werk als deskundig professional binnen de klinische en poliklinische afdelingen in de dermatologische praktijk. De ontwikkelingen binnen het vakgebied van de dermatologie gaan heel snel. Het doel van deze HBO masterclasses is verdieping in dermatologische kennis om als professional op de hoogte te zijn van de nieuwste inzichten en ontwikkelingen. Na het volgen van de masterclasses bent u in staat uw dermatologiepatiënten met meer vertrouwen tegemoet te treden!

KLIK HIER OM JE IN TE SCHRIJVEN

Structuur & inhoud
U-Consultancy biedt 4 masterclasses aan, die elk afzonderlijk te volgen zijn:
1 Masterclass Eczeem
2 Masterclass Systemische Medicatie Spreekuur
3 Masterclass Huidkanker
4 Masterclass Wondzorg

Alle modules worden afgesloten met een digitaal examen.
Als het examen voldoende is gemaakt ontvangt de student een geaccrediteerd certificaat.


MASTERCLASS ECZEEM
Coach de eczeempatiënt naar meer zelfmanagement

eczeemIn de dagelijkse praktijk van de dermatologie komt u regelmatig in contact met patiënten die eczeem hebben. Wat weet u nu eigenlijk precies van eczeem en de behandeling? Is uw kennis nog up to date? In deze masterclass komen de volgende onderwerpen aan de orde:

– Wat zijn de actuele ontwikkelingen in de behandeling van eczeem?
– Hoe ga ik om met corticofobie?
– Wat kan er lijken op eczeem, maar is het niet?
– Nieuwe inzichten: de rol van het microbioom.
– Verpleegkundig spreekuur in relatie tot zelfmanagement.


MASTERCLASS SYSTEMISCHE MEDICATIE SPREEKUUR
De ins en outs van het systemische medicatiespreekuur

spreekuurEen aantal dermatosen kunnen succesvol worden behandeld met systemische medicatie. Denk hierbij aan acne, psoriasis, eczeem en verhoorningsstoornissen. Een aantal van uw patiënten zullen met systemische medicatie behandeld worden.Wellicht doet u zelfstandig de controle hiervan of ziet u deze op het systemisch medicatie spreekuur terug. In deze masterclass komen de volgende onderwerpen aan de orde:

– Werking en bijwerking van systemische medicatie (Farmacologie)
– Welke controles zijn nodig?
– Wat mag u zelf en wanneer raadpleegt u de arts?
– Verpleegkundig spreekuur: informeren en documenteren.
– Organiseren van een zelfstandig spreekuur.


MASTERCLASS HUIDKANKER
Huidkanker: herkennen en hoe meet je de last?

schoonheidsspecialistenHuidkanker is de afgelopen decennia enorm toegenomen.Vroegtijdige herkenning en behandeling leidt vrijwel altijd tot een volledige genezing. Belangrijk is daarom de beginstadia goed te herkennen en te kunnen onderscheiden van veel voorkomende goedaardige laesies. In deze masterclass komen de volgende onderwerpen aan de orde:

– Welke vragen mogen in de anamnese niet ontbreken?
– Hoe herken ik huidkanker of het voorstadium ervan?
– Wat gebeurt er in de huid na ernstige zonbeschadiging?
– De ins en outs van werken met de lastmeter.


MASTERCLASS COMPLEXE WONDZORG
Wondzorg = meer dan een zwachteltje

wondzorgWondzorg behelst een groot aandachtsgebied binnen de verpleegkundige spreekuren op de polikliniek dermatologie. Kunt u de diverse wondsoorten herkennen? Welke interventies zijn van toepassing bij de verschillende complexe wonden? Welke onderzoeken zijn belangrijk? Wat is uw plek in de keten van de wondzorg? In deze masterclass komen de volgende onderwerpen aan de orde:

– Biologie van de wondgenezing.
– Wonddiagnostiek en behandeling.
– Wondinfectie en biofilm.
– Evidence Based Practise in wondzorg.
– Coördinatie in de wondzorgketen.
– Transmuraal werken/Wond Expertise Centra.


Accreditatie
Alle vier de masterclasses zijn geaccrediteerd door het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden (V&V) met 7 punten, door het Register Zorgprofessionals met 6 punten en door de CADD met 6 punten en voor het Verpleegkundig Specialisten Register (VSR) met 7 punten.

Toetsing
Alle modules worden afgesloten met een digitaal examen.
Als het examen voldoende is gemaakt ontvangt de student een geaccrediteerd certificaat.

Duur en locatie
De Masterclasses worden aangeboden in Nieuwegein en duren 1 lesdag. Lesdagen zijn van 09.30 tot 17.00 uur, mits anders vermeld.

Data :
Locatie: Nieuwegein google-maps-icon-xsmall
Lestijden: 09.30-17.00 uur
Masterclass Eczeem:
– 8 maart 2019
– 19 november 2019
Masterclass Complexe Wondzorg:
– 21 maart 2019
Masterclass Systemische Medicatie Spreekuur:
– 3 juni 2019
Masterclass Huidkanker:
– 20 september 2019

Kosten
De deelnamekosten bedragen per masterclass € 325,- btw-vrij, inclusief onderwijsmateriaal, koffie, thee en lunch.

Toelatingseisen
Doktersassistenten in het bezit van de certificaten ‘basisopleiding dermatologie‘ en ‘vervolgopleiding dermatologie
Verpleegkundigen in het bezit van het certificaat ‘gespecialiseerd verpleegkundige dermatologie
Verpleegkundig specialisten, werkzaam op de (poli)kliniek dermatologie
Physician assistants, werkzaam op de (poli)kliniek dermatologie

Reviews cursisten:
Masterclass Eczeem
Helen: “Het was een zeer welkome aanvulling op de eerdere opleiding die ik via U-Consultancy heb gevolgd.”
Sandra: “Ik heb geleerd hoe belangrijk de droge huid, jeuk en de extra uitleg voor de patient is, met vooral de verschillende aspecten van het eczeem die goed aan bod kwamen met de foto’s en de tips van de artsen.”

Masterclass Systemische Medicatie Spreekuur
Elske Alma-Wiersma: “Erg interessante training en een waardevolle toevoeging voor mijn werkzaamheden op de polikliniek dermatologie.”
Léonie: “De dermatoloog heeft op een zeer prettige kundige manier les gegeven. Ik heb heel veel geleerd van deze dag. Het was boven verwachting.”

Masterclass Huidkanker
Hanny: “Ik heb deze training als zeer leerzaam ervaren. Een prettige sfeer waarin naast het lesgeven door de dermatoloog, ook veel aandacht was voor vragen vanuit de groep. Interactieve les. Zeer verrijkend.”
Celine: “Ik vond de masterclass huidkanker heel leerzaam. Geleerd om huidkanker nog beter te herkennen. Veel uitleg over de verschillende behandelingen. Er waren veel foto’s/afbeeldingen van huidkanker wat erg leerzaam was. De dermatoloog was erg goed te volgen.”

Masterclass Complexe Wondzorg
Annemiek: “Het was een leerzame dag, de dermatoloog gaf veel informatie. Hier kan ik de praktijk mee aan de slag.”
Suzan: “Ik vond het een duidelijke, waardevolle en goed verzorgde cursus.”

Vragen?
Klik hier…

KLIK HIER OM JE IN TE SCHRIJVEN