Dermatologie voor Zorgprofessionals / huisartsenpraktijk

Inleiding
Als zorgprofessional komt u regelmatig in contact met patiënten met diverse huidaandoeningen.  In de huisartsenpraktijk bijvoorbeeld, gaat een derde van de zorgvragen over de huid. Ook in bij patiënten in verpleeghuizen en de thuiszorg komen huidproblemen vaak voor. Voor patiënten bent u een belangrijk contactpunt en daarom is het waardevol als u op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen en richtlijnen in de dermatologie.

Deze tweedaagse opleiding richt zich op diverse zorgprofessionals. Een aantal onderwerpen die aan bod komen zijn: verschillende soorten eczeem, huidkanker, wonden, psoriasis en huidinfecties.  Hoe meer kennis u heeft van deze huidaandoeningen, hoe beter een huidprobleem te herkennen is. Bij huidkanker, een veelvoorkomende huidaandoening is het op tijd signaleren van de plek uiterst belangrijk, zodat er gestart kan worden met de behandeling. Het doel van deze opleiding is om zorgprofessionals te bekwamen op het gebied van de dermatologische zorgverlening.

Zorgprofessionals spelen een belangrijke rol in de signalering en voorlichting bij patiënten met huidaandoeningen. Om een bijdrage te leveren aan de zorg en het effect van het behandelplan is een adequate en eenduidige voorlichting belangrijk. Deskundigheidsbevordering voor deze dermatologische onderwerpen zijn dan ook noodzakelijk omdat in de basisopleidingen deze onderdelen beperkt behandeld worden. 

Er wordt met reële casuïstiek gewerkt die bij zorgprofessionals veel voorkomen. 

Accreditatie
Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden (V&V) heeft deze opleiding geaccrediteerd met 12 punten voor verpleegkundigen, praktijkverpleegkundigen, wijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners.
De NVvPO heeft deze opleiding geaccrediteerd met 12 punten voor praktijkondersteuners. 

Doel
Het doel van deze opleiding is om jou te bekwamen op het gebied van de dermatologische zorgverlening. Na het volgen van deze opleiding kun je diverse huidvragen zelf beantwoorden.

Doelgroep
Verpleegkundigen, praktijkondersteuners, doktersassistenten en andere geïnteresseerde zorgprofessionals.

Organisatie en opzet
De opleiding wordt modulair aangeboden. Het onderwijs wordt verzorgd door dermatologen en andere deskundigen.

Duur en locatie
De opleiding wordt aangeboden in Nieuwegein en duurt 2 lesdagen. Lesdagen zijn van 09.30 tot 17.00 uur, mits anders vermeld.

Data 
Nieuwegein google-maps-icon-xsmall:
– donderdag 5 september en donderdag 10 oktober 2024

Kosten
De deelnamekosten bedragen voor opleiding modulen 1 t/m 4 € 495,- btw-vrij inclusief onderwijsmateriaal, koffie en thee.

Toetsing
De opleiding wordt afgesloten met een digitaal examen. Als het examen voldoende is gemaakt ontvangt de deelnemer een certificaat.

Inhoud
De opleiding bestaat uit vier modulen.

Module 1: Inleiding huid en huidaandoeningen
Module 2: Huidinfecties en huidkanker
Module 3: Eczeem en allergie, psoriasis en acne
Module 4: Flebologie, wondbehandeling en zwachteltechnieken (praktijkles)

Certificaat
Alle modulen (1 t/m 4) moeten gevolgd worden, de toets in de e-learning moet voldoende beoordeeld zijn om in aanmerking te komen voor het certificaat.

Gemiddeld is deze opleiding beoordeeld met een 8.0. Cursisten geven aan dat de opleiding van toegevoegde waarde is voor hun werkveld. Huidaandoeningen kunnen ze nu sneller signaleren en ze kunnen beter advies geven aan hun patiënten. Daarnaast kunnen ze professioneler communiceren met de artsen.

Verder studeren
Na afronding van deze opleiding is het mogelijk om deel te nemen aan onze vervolgopleiding polikliniek dermatologie. Hierna kunnen dan ook de masterclasses polikliniek dermatologie worden gevolgd.

Vragen?
Klik hier…