Massage bij oncologische patiënten

Chemotherapie bij borstkanker veroorzaakt vaak pijn, bezorgdheid, misselijkheid en vermoeidheid. Het toepassen van massage tijdens chemotherapie werd in een andere studie bij 692 massagesessies als positief ervaren. De positieve thema’s die terug gerapporteerd werden internet casino online door patiënten waren ontspanning tijdens chemotherapie, klachtenvermindering tijdens chemotherapie, afleiding tijdens chemotherapie en een positieve relatie met de […]

De gevoelige huid als nieuw fenomeen

Mw. Andriesen komt in de salon voor adviezen voor haar huid. Zij merkt dat van diverse producten haar huid geïrriteerd raakt. Ook merkt zij dat kou hetzelfde effect heeft. De klachten bestaan uit een brandend gevoel, prikkeling en een strak gevoel. Bij inspectie van de huid blijkt erytheem aanwezig te zijn. Haar hulpvraag aan de […]